Ko je prvi uveo Mawlid i kada?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Ko je prvi uveo novotariju Mawlida (proslavljanja rođendana Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم), šta su bili njihovi dokazi i kako se to pojavilo?

Odgovor: Mawlid su prvi uveli Fâtimijjûn u Egiptu u četvrtome vijeku po hidžri, a u sedmome vijeku ga je u Irâq uveo kralj Irbil. Nakon toga se raširio među muslimanima. Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah u svojoj knjizi “Iqtidhâ’ as-Sirât al-Mustaqîm” navodi da je razlog bio ili ljubav prema Allâhovome poslaniku صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (na način da su oni koji su to praktikovali smatrali da ljubav prema njemu zahtijeva proslavljanje njegovoga rođendana) – ili takmičenje sa kršćanima, jer su kršćani proslavljali rođendan Masîha عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

Šta god bio razlog, svaka novotarija je zabluda.