Ko je od njih bolji?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Šarh Sahîh al-Bukhârî (1/418)

Dva čovjeka su učinila Tajammum zbog nedostatka vode. Nakon toga su obavili namaz. Zatim su našli vodu, pa se jedan od njih abdestio i ponovio namaz – dok se drugi nije abdestio niti je ponovio namaz. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je onome koji nije ponovio namaz rekao:

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ

“Postupio si po Sunnetu i tvoj namaz ti je bio dovoljan”

Drugome je rekao:

لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

“Imaš dvostruku nagradu” (Abû Dâwûd 338 i an-Nasâ’î 433)

Ko je od njih bolji? Onaj koji nije ponovio namaz. Nije mala stvar postupati po Sunnetu. Riječi Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم “Postupio si po Sunnetu” ukazuju na to da drugi nije postupio po Sunnetu. On međutim ima nagradu za svoje djelo jer se trudio da učini najbolje što je bio u stanju i smatrao da je bio dužan to učiniti.

Šta mi kažemo čovjeku koji sada, nakon učinjenoga Tajammuma zbog nedostatka vode, kaže da se nakon što je našao vodu želi abdestiti i ponoviti namaz da bi dobio dvostruku nagradu? On više neće imati dvostruku nagradu za to djelo – jer više ne postoji mogućnost da se čini Idžtihâd po tome pitanju. Sunnah je pojašnjen, tako da je on možda čak i griješan – jer to nije Sunnah.