Ko je bio `Abdul-Qâdir al-Džajlânî?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ko je bio `Abdul-Qâdir al-Džajlânî?

Odgovor: `Abdul-Qâdir al-Džajlânî je bio jedan od imâma Hanâbilah. Bio je pravedan i pobožan čovjek, ali lažu o njemu i pripisuju mu stvari sa kojima ništa nije imao.

Pitanje: Ko je bio al-Badawî?

Odgovor: On je navodno bio iz Makke, a kasnije je otišao u Egipat. Kažu da se jednoga petka pomokrio u džamiji. Kada nakon toga nije bio pogođen kaznom, postao je Walî. Prema njima čovjek postaje Walî ukoliko ne bude pogođen kaznom bez obzira na grijeh. Zbog toga su ga obožavali pored Allâha.