Ko ima najveće pravo da spusti mrtvaca u grob?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (17/181)

Pitanje: Ko ima najveće pravo da spusti mrtvaca u grob; učeni ili staratelj mrtvaca? Postoji li razlika između muškarca i žene? Mora li osoba koja spušta ženu u grob biti njen Mahram?

Odgovor: Ukoliko je preminuli odredio nekoga za to, ta osoba ima najveće pravo na to. U protivnome će to učiniti najbliža rodbina, i tako dalje. Ukoliko je prisutan neko učen, najbolje je da on to učini, a ukoliko nije prisutan niko učen a osoba koja spušta mrtvaca u grob je neuka – neka u tome slučaju neuki nauči od učenog, koji će mu davati instrukcije.

Onaj ko spušta ženu u grob ne mora biti njen Mahram. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je naredio Abû Talhi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ da siđe i ukopa njegovu ćerku – iako je on sam bio prisutan (al-Bukhârî 1342). Njen muž je bio `Uthmân bin `Affân رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.