Knjige pobijanja su uputa i zaštita

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Bajân mâ fî Nasîhati Ibrâhîm ar-Ruhajlî min al-Khalal wal-Ikhlâl, strana 57-58

Dr Ibrâhîm ar-Ruhajlî je rekao:

“Koliko je laika iskušano i postalo zbunjeno i nesigurno o osnovnim vjerskim pitanjima samo zato što su čitali knjige pobijanja koje nisu mogli shvatiti? Zato se oni koji ulažu energiju na dijeljenje ovih knjiga između sebe trebaju bojati Allâha i paziti se da ne budu razlog ljudskih iskušenja u Allâhovoj vjeri.” (strana 33)

Šta misliš sa “knjigama pobijanja” koje su učinile da ljudi budu zbunjeni i nesigurni? Misliš li na knjige koje su napisali ljudi neistine i Ahl-ul-Bid`ah i drugi koji ljude stavljaju na iskušenja? U tome slučaju je to logično i činjenica. Najveći razlog iza zablude ljudi je raširenost knjiga neistine, bez obzira da li one pobijaju Ahl-us-Sunnah, kao knjige koje su napisali Dahlân, an-Nabhânî, Râfidhah i al-Ikhwân al-Muslimûn – ili su ih napisali ljudi koji se oblače u odjeću Sunneta a brane ljude neistine i bore se protiv Ahl-us-Sunnah.

A ukoliko misliš na knjige u kojima Ahl-us-Sunnah pobijaju ljude neistine, onda je to čudna izjava sa tvoje strane i katastrofa. Koliko se samo pobijanja zabludjelih kao što su mušrici, jevreji, kršćani i munâfici nalazi u Qur’ânu?

Selefi su pisali knjige pobijanja još od vremena kada su živjeli Imâm Ahmad, njegovi studenti i studenti njegovih studenata. To se dešavalo do vremena Šajkh-ul-Islâma Ibn Tajmijjah i njegovih studenata i nakon toga nastavilo do vremena Šajkh-ul-Islâma Muhammada bin `Abdil-Wahhâba i njegovih studenata. Nakon toga se nastavilo do dan danas. Ova pobijanja su se širila širom svijeta.

Koliko je samo zabludjelih ljudi Allâh uputio preko ovih knjiga? Koliko je Allâh zaštitio Ahl-us-Sunnah od upadanja u sumnju, zablude i zamke Ahl-ul-Ahwâ’ preko ovih knjiga? Na osnovu ovoga su Selefi rekli:

“Pobijanje Ahl-ul-Bid`ah je Džihâd.”

Neki su rekli:

“Pobijanje Ahl-ul-Bid`ah je bolje od rata sa sabljom.”

Borbu protiv knjiga pobijanja koje danas pišu Ahl-us-Sunnah su započeli al-Ikhwân al-Muslimûn. Raširili su lažne stavove, zlobna vjerovanja, knjige koje odvode u zabludu i nepravedno ogovaranje Ahl-us-Sunnah. Kada su neki od Ahl-us-Sunnah počeli pobijati njihove neistine, smutnje i zavjere – posijali su u mozgove ljudi ogovaranje pobijačâ i knjiga pobijanja.

Žalosno je da vidimo da neki od Ahl-us-Sunnah ponavljaju ono što su al-Ikhwân al-Muslimûn posijali od ogovaranja knjiga pobijanja i pobijanja Ahl-ul-Bid`ah i ljudi koji su u zabludi i šire smutnju. Nadam se da će doktor povući ovaj opasan govor a i osuditi one koji ponavljaju sličan govor.