Klanje za kišu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki laici zakolju jagnje ili kravu da bi počela padati kiša. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: To spada u djela džâhilijjeta. Molimo Allâha za zdravlje. Nije dozvoljeno klati da bi počela padati kiša. Ono što je prenešeno da u vezi sa tim treba činiti je namaz za kišu i dova. To je bila praksa Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلًم. On bi tokom suše izašao na musallu i sa svojim ashabima klanjao dva rekata. Nakon toga bi dovio Allâhu سبحانه وتعالى za vodu i kišu. To je ono što je zabilježeno od Sunneta Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلًم.

Što se klanja zbog padanja kiše tiče, to spada u djela džâhilijjeta. A ukoliko bi osoba klala nekome drugome mimo Allâha da bi počela padati kiša, kao što je Walî, drvo, kamen, džinn ili čovjek – to je u tome slučaju veliki Širk.