Klanje u ime Allâha iz veličanja osobe

Klanje u ime Allâha iz veličanja osobe

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je u suprotnosti sa Tawhîdom zaklati u ime Allâha ali iz veličanja osobe?

Odgovor: Da. To je isto kao zaklati u ime Allâha za grob. Mušrici i obožavaoci grobova spominju Allâha – ali je njihova namjera traženje bliskosti sa mrtvima. To je širk – iako oni prilikom klanja spominju Allâha.