Klanje Qurbâna u ime mrtvih

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno klati Qurbân u ime mrtve osobe svake godine?

Odgovor: Da. Klanje Qurbâna je vrsta sadaqe, a sadaqah u ime mrtvih je propisana.