Klanje konja za Qurbân

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno zaklati konja za Qurbân?

Odgovor: Nema dokaza za to. Dokaz postoji isključivo za stoku, a to važi i za Qurbân i za Hadî (klanje tokom obavljanja Hadždža). Spomenuta je samo stoka; deve, goveda i bravčad.