Klanje iz `ibâdeta tokom vremena kada se ne kolje Qurbân

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za klanje iz `ibâdeta tokom vremena kada se ne kolje Qurbân?

Odgovor: Poznato je da se klanjem iz `ibâdeta tokom vremena kada se ne kolje Qurbân ne postiže nagrada klanja Qurbâna. Ukoliko bi međutim udijelio meso kao sadaqu, imao bi nagradu za sadaqu. Ne bi međutim imao nagradu klanja Qurbâna.

Stoga mu savjetujem da ne kolje iz `ibâdeta ukoliko ne namjerava udijeliti meso kao sadaqu.