Klanjao podne na aerodromu prije nastupa vremena

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Bio sam putnik na aerodromu kada sam ugledao ljude koji su u džematu klanjali Podne – te sam im se priključio. Nakon Podne namaza su proučili Iqâmah za Ikindiju. Utom se međutim začuo Adhân za Podne. Iako sam se loše osjećao, klanjao sam Ikindiju sa njima, a zatim sam sa drugim džematom klanjao Podne – umjesto namaza prije Adhâna. Da li sam postupio ispravno?

Odgovor: To ti je bilo obavezno učiniti, jer Podne namaz nije ispravan prije nastupa njegovoga vremena. Tvoja je dužnost bila i da njima obratiš pažnju na to, da bi ponovili namaz – jer namaz nije ispravan prije nego što nastupi vrijeme za njega.