Klanjao i Tahijjat-ul-Masdžid i sabahske sunnete

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ušao sam u masdžid nakon Adhâna za Sabah i klanjao Tahijjat-ul-Masdžid (dva rekata nakon ulaska u džamiju prije sjedanja) – a zatim sam klanjao sabahske sunnete. Da li je to djelo bilo ispravno?

Odgovor: Dovoljno ti je klanjati sabahske sunnete; ukoliko klanjaš dva rekata namjeravajući klanjati sabahske sunnete, to ti je dovoljno kao Tahijjat-ul-Masdžid.