Klanjanje svih dženaza u istoj gradskoj džamiji

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li su Selefi klanjali sve dženaze u istoj gradskoj džamiji?

Odgovor: Ne. To je postala praksa zbog lijenosti ljudi. Kada su ljudi prestali pridavati pažnju kupanju preminulih, odnosili su ih u gasulhane kojih ima samo u pojedinim džamijama. Radi se dakle o lijenosti. Optimalno je da svaki preminuli čovjek bude okupan kod rodbine u svojoj kući i da mu se dženaza klanja u obližnjoj džamiji. To je dakle bolje, da mu dženazu klanjaju komšije i klanjači džamije u kojoj je obavljao namaz. Klanjanje svih dženaza u istoj džamiji uznemirava ljude, ugrožava sigurnost, uzrokuje krađe, gužve i druge stvari.