Klanja pored imama iako ima mjesta u saffovima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je problematično klanjati sa desne strane imama ukoliko ima mjesta u saffovima?

Odgovor: To je u redu. Ne predstavlja problem klanjati sa desne strane imama – iako ima mjesta u saffovima.