Klanja Akšam iza imâma koji klanja Jaciju

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je trebao spojiti Akšam i Jaciju. Nakon što je ušao u masdžid i namjeravao klanjati Akšam, ustanovio je da imâm klanja Jaciju. Kako će u ovome slučaju pratiti imâma? Imate li poznatu fetvu o tome?

Odgovor: Ispravan stav po ovome pitanju je da se treba priključiti namazu sa namjerom da klanja Akšam. Kada imâm ustane na četvrti rekat, on će nastaviti da sjedi, proučiti Tašahhud – i završiti namaz.

Pitanje: Poznati ste po toj fetvi, ali zar ona nije u suprotnosti sa hadîthom Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ‏.‏ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ‏.‏ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

“Imâm je postavljen da bi se slijedio; pa kada donese Takbîr – donesite Takbîr, kada učini Rukû` – učinite Rukû`, kada kaže “Sami` Allâhu liman hamidah” – recite “Rabbanâ wa lakal hamd”, kada učini Sudžûd – učinite Sudžûd, a kada klanja sjedeći – svi klanjajte sjedeći.” (al-Bukhârî 734)?

Odgovor: Ovo što sam ti rekao nije u suprotnosti sa tim hadîthom, jer on slijedi imâma. On se međutim razlikuje od njega kod zadnjeg Tašahhuda iz šerijatski opravdanog razloga – jer klanja Akšam, koji se ne smije klanjati više od tri rekata.

Ukoliko se osoba razlikuje od imâma iz šerijatski opravdanog razloga, ne smatra se da prkosi niti da je griješan.