Kihanje prilikom učenja Adhâna

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14891

Pitanje: Da li će Mu’adhdhin, ukoliko kihne tokom učenja Adhâna, reći “Alhamdulillâh” tokom učenja Adhâna, ili nakon što ga prouči?

Odgovor: Reći će “Alhamdulillâh” tokom učenja Adhâna, jer podsjećanje na Allâha nije u suprotnosti sa Adhânom.