Khatîb koji ponekad drži samo jednu khutbu nakon Bajram namaza

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ja sam Khatîb (osoba koja drži khutbe) u džamiji u kojoj se klanja Bajram namaz. Ponekad prilikom Bajram namaza držim jednu khutbu, a ponekad dvije. Da li je to pogrešno sa šerijatske strane?

Odgovor: Da, jer nisi upotpunio Sunnah; Sunnah je držati dvije khutbe sa sjedenjem između njih.