Khâridžî kao i oni koji su činili Takfîr na ashabe

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

Pitanje: Šta vi smatrate o onome ko čini Takfîr na vladu Saudijske Arabije zbog nekih grešaka, optužujući je za špijunažu i licemjerstvo, a zaboravljajući pri tome njenu ulogu u izgradnji masdžida širom svijeta, služeći istinski islam, te širenje knjiga o Tawhîdu i Sunnetu u neuporedivome omjeru u odnosu na bilo koju drugu vladu, cijenjenje i poštovanje učenjaka sa ispravnim vjerovanjem – kao i pomaganje muslimana u potrebi širom svijeta i podržavanje propisanoga Džihâda?

Odgovor: Onaj ko čini Takfîr na nju je isti kao i onaj koji je činio Takfîr na ashabe. Ovi ljudi su Khawâridž. Ovi ljudi su Khawâridž, a Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je o njima rekao:

لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

“Ako ih doživim, ubijat’ ću ih onako kako je ubijan (narod) `Âd” (al-Bukhârî 3344)

U drugoj predaji je Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao:

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

“Ako ih doživim, ubijat’ ću ih onako kako je ubijan (narod) Thamûd” (Muslim 1064)

Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je takođe rekao:

طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ

“Sretan je onaj ko ih ubije i koga oni ubiju” (Abû Dâwûd 4765)

Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ

“Khawâridž su psi Vatre” (Ibn Mâdžah 178)

Onaj ko čini Takfîr na ovu zemlju je Khâridžî, kao i oni koji su činili Takfîr na ashabe i pobune protiv njih – a protiv kojih su ratovali `Alî bin Abî Tâlib i drugi imami.