Kasete o ratu između ashaba

Kasete o ratu između ashaba

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-10-28.mp3

Pitanje: Ja imam kasete o iskušenjima koja su se desila između ashaba. Šta da radim sa njima?

Odgovor: Presnimi ih. Snimi na njih fin govor. Jednostavno ih je presnimiti. Odnesi ih u prodavnicu kaseta, i neka oni tebi ili drugima na njih presnime fin govor.