Kasete o ratu između ashaba se trebaju uništiti

Kasete o ratu između ashaba se trebaju uništiti

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: U zadnje vrijeme su se pojavile mnoge kasete o iskušenjima između ashaba. Da li ih je dozvoljeno slušati ili trgovati njima?

Odgovor: Obavezno ih je uništiti. Obavezno je uništiti ove kasete. Nije ih dozvoljeno širiti, prodavati ili kupovati. Nije ih dozvoljeno slušati. To je zabranjeno. Osoba koja snima ove kasete je, ili zalutala osoba koja namjerava odvoditi druge u zabludu, ili neznalica koja ne razumije `Aqîdu koja zabranjuje da se ulazi u stvari koje se tiču ashaba.

U svakome slučaju su ove kasete loše. Nije ih dozvoljeno širiti, prodavati, kupovati ili uvoziti. Obavezno ih je uništiti.