Kamuflaža Ahl-ul-Bid`a

Kamuflaža Ahl-ul-Bid`a

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 57-58

as-Sâbûnî رحمه الله je rekao:

“Što se tiče toga da je izgovor Qur’âna stvoren, Šajkh Abû Bakr al-Ismâ`îlî al-Džurdžânî رحمه الله je rekao u svome pismu stanovnicima Džajlâna: Onaj ko tvrdi da je njegov izgovor Qur’âna stvoren, a time namjerava Qur’ân, je rekao da je Qur’ân stvoren.”

Nakon što je as-Sâbûnî رحمه الله završio sa propisom za onoga ko kaže da je Qur’ân stvoren, on je rekao:

“Što se tiče toga da je izgovor Qur’âna stvoren…”

To znači propis za onoga ko se krije i kaže da je njegov izgovor Qur’âna stvoren. Imâm Ahmad je rekao da je takva osoba Džahmî, što znači kao Džahmijjah. To je objasnio Imâm Ismâ`îl bin `Abdir-Rahmân as-Sâbûnî رحمه الله – što će se spomenuti – i da su Džahmijjah otvoreno govorili da je Qur’ân stvoren jer su imali vlasti na svojoj strani. Oni su čak i zatvarali, ubijali i bičevali zbog toga. Kada su izgubili svoju zemlju u vrijeme al-Mutawakkila – da ga Allâh obilno nagradi – bili su prinuđeni da se kamufliraju. Kada više nisu mogli otvoreno govoriti da je Qur’ân stvoren počeli su govoriti da je izgovor Qur’âna stvoren. Njihov motiv je bio da je Qur’ân koji se izgovara stvoren da bi se moglo doći do toga da je Qur’ân stvoren.

Iako se Džahmî kamuflira, skriva, iskazuje licemjerstvo i kuje zavjere – on ostaje Džahmî. Njegovo skrivanje mu nije od koristi. Zašto bi on u protivnome govorio da je izgovor Qur’âna stvoren kada je dužan reći da je Qur’ân Allâhov govor? Koja je svrha govora da je izgovor stvoren ili nije? Ukoliko se on zaista pripisuje Sunnah on treba reći da je Qur’ân Allâhov govor i da nije stvoren, a ako je Džahmî neka izričito kaže da je on stvoren. Kasnije će mu se suditi na osnovu toga.

 Mnogi Ahl-ul-Bid`a se skrivaju na ovaj način. On ti kaže da je Salafî a istovremeno ima sasvim drugi manhadž. On navodi izvjesne koncepte da bi ljudi pomislili da je on Salafî, a on je u stvari Khalafî. Većina Ahl-ul-Bid`a govore da su Ahl-us-Sunnah a istovremeno posjeduju novotarije i zablude. Kriju se iza koncepata i raznih uslova, ali ako zagrebeš površinu i uočiš činjenice – shvatiti ćeš da su oni zabludjeli ljudi koji slijede svoje strasti.

Oni govore da su Ahl-us-Sunnah. Ukoliko to oni zaista jesu neka kažu da je Qur’ân Allâhov govor i neka učine Takfîr na one koji govore da je Qur’ân stvoren – kao što Ahl-us-Sunnah čine Takfîr na njih – a neka ne pokušavaju izbjeći ovu stvar govoreći da je izgovor Qur’âna stvoren.