Kampanje za odbranu Allâhovoga poslanika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Vidimo kako neki pravedni ljudi održavaju kampanje za odbranu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم kao pobijanje nevjernika koji ga napadaju. Koji je propis za ove kampanje?

Odgovor: Kakve su to kampanje? Meni nisu poznate. Da li su to kampanje u kojima se govorom objašnjava Sunnah a pobijaju sumnje – ili kampanje u kojima se podstiče na ratna dejstva? Ovo, kao što smo spomenuli, mora biti na inicijativu vladara i pod islâmskim vođstvom.

Što se odbrane govorom tiče, onaj ko je elokventan treba braniti Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i pobijati njihove sumnje. To je naša obaveza.

Odbrana Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم međutim braćo sama po sebi nije dovoljna. Neophodno ga je i slijediti. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم se mora slijediti. Nije ga prikladno braniti ukoliko zapostavljamo slijeđenje njega.