Kako znati ko su prave Selefije

Kako znati ko su prave Selefije

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: al-Lubâb, strana 494-495

Pitanje: Mi smo grupa mladih koja misli da je problematično kada više grupa koriste iste âjât i ahâdîth kao argumente i tvrde da su Selefije. Mi mislimo da je to problematično. Šta da radimo?

Odgovor: Prvo na osnovu čega se zna ko su je ljubav i mržnja. Prvo pogledajte koga ovi ljudi vole i mrze. Ako vidite da vole Ahl-ul-Bid`a oni su se sami otkrili i pokazali svoje stanje. Prvo što ih otkriva je njihova lažna ljubav prema Manhadžu Selefa a istinska ljubav prema sljedbenicima novotarija i zabluda. To je prvo što ih otkriva.

 Postoji i druga stvar koja se mora uzeti u obzir, a to je razumijevanje Selefa po pitanjima `Aqîde, `Ibâdah, Halâla i Harâma. Kome Allâh želi dobro, On ga poduči vjeri. Onaj ko razumije vjeru shvati greške i zablude ovih ljudi u njihovoj ljubavi i mržnji i mnogim njihovim principima, pravilima i metodologijama. To zna onaj kome Allâh تبارك وتعالى podari uvid i želi dobro. Takav je slučaj sa mnogom Selefijskom omladinom والحمد لله. Njima je ispravno razumijevanje od koristi i oni vide razliku između onih koji slijede strasti i zablude i onih koji slijede istinu – والحمد لله.