Kako treba postupiti osoba kojoj bude nazvan Salâm dok uči Qur’ân?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Treba li osoba kojoj bude nazvan Salâm dok uči Qur’ân odgovoriti na Salâm ili nastaviti da uči?

Odgovor: Ukoliko vidiš da neko uči Qur’ân, bolje je da mu ne nazivaš Salâm. Nazoveš li mu međutim Salâm, on može odgovoriti na Salâm – a može i nastaviti da uči. Može dakle izabrati šta će od toga učiniti.