Kako takva osoba može biti profesor na univerzitetu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Doktor na našem univerzitetu govori studentima da je studirao kod šajkha koji je Sûfî i da je u redu uzimati znanje od novotara (jer oni snose odgovornost za njihove novotarije), posebno ukoliko se radi o znanju iz oblasti gramatike i Fiqha. Da li je to što on govori tačno?

Odgovor: Kako mu može biti dozvoljeno da predaje na univerzitetu ukoliko prenosi od svoga šajkha koji je Sûfî? Na univerzitetu jedino trebaju predavati oni koji su imali poznate studije i učitelje. Kontaktirajte direktora univerziteta i dekana fakulteta, i prenesite im šta on govori.