Kako se klanja namaz u strahu za vrijeme Akšama?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kako se klanja namaz u strahu (صلاة الخوف) za vrijeme Akšama?

Odgovor: Prva grupa će klanjati prva dva rekata. Zatim će sama klanjati treći rekat, dok će imâm ostati na svom mjestu. Zatim će druga grupa klanjati preostali rekat sa imâmom, nakon čega će imâm ostati na sjedenju a grupa će klanjati još dva rekata i dovršiti Akšam.