Kako se ispoljava islam u nevjerničkoj zemlji?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta za muslimana znači ispoljavati svoju vjeru u nevjerničkoj zemlji u kojoj živi?

Odgovor: To znači da poziva Allâhu i da ne šuti. Poziva Allâhu, poziva u islam, uspostavlja svoju vjeru i ne pravi kompromise ni u čemu. Obavlja namaz, posti i ne pravi kompromise u vjeri da bi zadovoljio nevjernike ili da bi mogao živjeti s njima. Ne pravi dakle kompromise kada je vjera u pitanju. To je ispoljavanje vjere. Ispoljavanje vjere nije to što te puštaju da obavljaš namaz i da postiš. To nije ispoljavanje vjere. Ispoljavanje vjere je da im pojašnjavaš njihovo nevjerstvo, pozivaš ih Allâhu عَزَّ وَ جَلَّ i pokazuješ svoju vjeru a ne kriješ se. Neki muslimani tamo se kriju kada obavljaju namaz. Oni klanjaju na skrivenim mjestima i ne pokazuju svoju vjeru jer se boje nevjernika. To je gubitak. Pokaži svoju vjeru! Tvoja vjera je čast. Kada nevjernici vide čovjeka koji praktikuje svoju vjeru, više ga poštuju u odnosu na onoga koji je nemaran prema njoj. Tada im Allâh dopušta da ih savladaju. Vjera je čast i ne treba je uskraćivati ​​narodu, nego je treba ispoljavati. Mnogi pređu na islam kada vide muslimane da klanaju i da pozivaju na namaz. Tako im islam ulazi u srca.