Kako se Allâh spušta u zadnjoj trećini noći kad su vremena različita?

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (umro 1422)

Izvor:

 

Pitanje: U hadîthu Abû Hurajre رَضِيَ اللهُ عَنْهُ je došlo da se Allâh spušta tokom zadnje trećine noći. Poznato vam je međutim da su vremena u Americi i ovdje (Jemenu) različita. Kada je u Americi jutro, ovdje je veče. Kako se ovo objašnjava i kako se dešava ovo Spuštanje?

Odgovor: Allâh je sve u stanju učiniti. Mi vjerujemo da se Allâh spušta na način koji je dostojan Njegove veličanstvenosti i ne zamišljamo ga. Postoje slični primjeri; Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ je rekao da je Allâh između klanjača i Qible. Klanjača je međutim mnogo. Mi dakle vjerujemo u hadîthe Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ onako kako su došli – i ne zamišljamo ih.