Kako povećati svoj îmân?

Govornik: Šajkh Sulajmân bin Salîmillâh ar-Ruhajlî

Izvor:

 

Pitanje: Kako možemo povećati îmân u našem dnevnom životu i da li se dobra djela prihvataju od srca sa slabim îmânom?

Odgovor: Îmân raste i opada; raste činjenjem dobrih djêlâ i pokornošću a opada činjenjem loših djêlâ i nepokornošću. Stoga trebaš činiti mnoštvo dobrih djêlâ ukoliko želiš da ti îmân poraste, posebno kada si sam – kada te dakle jedino vidi Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Povećaj činjenje dobrih djêlâ i onoga što je pokornost Allâhu – i tvoj îmân će porasti. Nema sumnje da Allâh عَزَّ وَجَلَّ prima dobra djela od svakog roba muslimana, čak i ukoliko je njegov îmân slab i ukoliko čini mnogo grijeha – pod uslovom da ta djela sadrže dva uslova koja se moraju ispuniti, a to su iskrenost i slijeđenje Sunneta. Ukoliko on dakle obožava Allâha iskreno i slijedeći Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, Allâh će prihvatiti njegova djela – a njegov će îmân time porasti.

Pazi da ne budeš šajtânov plijen, koji nekim ljudima šapće i govori im:

Kako da ideš u masdžid i prisustvuješ darsu kada činiš toliko grijeha? Vratit’ ćeš se televiziji i gledati televiziju – a želiš ići na dars? Ti nisi dostojan da budeš sa pravednima.

Pazi da ne budeš pokoran šajtânu i idi. Tako mi Allâha, ukoliko si istinit, iskren i slijediš Sunnah, Allâh će od tebe prihvatiti dobra djela i tvoj će îmân porasti – a to će možda biti i razlog da ostaviš zlo.

Allâh dakle prihvata `ibâdah od iskrenoga muslimana koji slijedi Sunnah Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, bez obzira u kakvome se stanju rob nalazi kada su u pitanju nedostaci i bez obzira na slabost njegovoga srca. Što više truda međutim uložiš na činjenje `ibâdeta – tvoj nivo îmâna će time više i porasti.