Kako postupiti ako imâm uči Qunût na svakom Sabahu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko imâm uči Qunût na svakom Sabahu, a ja smatram da je to novotarija, šta sam dužan učiniti? Da li ću klanjati sa njim?

Odgovor: Klanjaj sa njim, da, i ravnaj se prema njemu. Klanjaj sa njim i ravnaj se prema njemu. Qunût je dova, a to je njegova pravna škola. Praktikuj njegovu pravnu školu po ovom pitanju.