Kako obavlja namaz onaj ko ne zna proučiti sûru al-Fâtihah?

Autor: Imâm al-Husajn bin Jûsuf bin Abîs-Sarrî al-Hanbalî

Izvor: al-Wadžîz, strana 43

Ukoliko čovjek ne zna kako se uči al-Fâtihah a vrijeme namaza ističe,

1 – proučit će sedam âjeta koji imaju najmanje isti broj harfova kao al-Fâtihah

2 – ako zna samo jedan âjah, ponavljat će ga i tako klanjati

3 – ako ne zna učiti na arapskom, govorit će:

»Subhân Allâh, Wal-Hamdu lillâh, Wa lâ ilâha illâ Allâh, Wallâhu Akbar, Wa lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ billâh«

4 – ako ni to ne zna proučiti niti bilo šta od toga, stojat će onoliko koliko se stoji kada se uči al-Fâtihah