Kako Musâfir koji želi skratiti Jaciju klanja sa džematom koji klanja Akšam?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko sam putnik i nakon što sam klanjao Akšam želim klanjati Jaciju i skratiti je na dva rekata, a ujedno se uspostavlja drugi džemat koji će klanjati Akšam, da li ću ja klanjati sa njima ili sam?

Odgovor: U redu je da klanjaš sa njima, ali ćeš u tome slučaju klanjati četiri rekata. Kada oni završe Akšam, ti ćeš ustati na četvrti rekat i dovršiti namaz.