Kako Musâfir klanja Jaciju iza osobe koja klanja Akšam?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Klanjao sam Jaciju iza imama koji je klanjao Akšam. Imajući u vidu da sam Musâfir (putnik), trebam li ostati da sjedim nakon drugoga rekata i predati Salâm – ili upotpuniti četiri rekata?

Odgovor: Upotpuni četiri rekata, jer se Akšam ne krati – i nemoj kratiti namaz kada klanjaš iza onoga ko ne krati namaz.