Kako Musâfir klanja Akšam iza imâma Musâfira koji krati Jaciju?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Imâm je klanjao Jaciju (dva rekata, jer je bio Musâfir). Da li će se (onaj ko je takođe Musâfir a nije klanjao Akšam) priključiti i iza njega klanjati Akšam – ili će sačekati i klanjati Akšam sa drugima a zatim Jaciju?

Odgovor: Neka mu se priključi i neka, nakon što imâm preda Salâm, ustane i klanja treći rekat – a neka zatim sjedne na zadnji Tašahhud i sam preda Salâm.