Kako možeš reći da je Šajtân bio melek?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je Šajtân melek i kako…

Odgovor: On je džinn. Allâh جل وعلا je rekao:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ

“On je bio jedan od džinna” (18:50)

Kako možeš reći da je on bio melek? Obožavao je međutim Allâha zajedno sa melekima – a on je bio džinn. Kada se uzoholio i pozavidio Âdamu, te odbio učiniti Sudžûd – bio je nepokoran Allâhu, koji ga je prokleo i protjerao. Razlog tome je dakle bio njegov grijeh, njegova oholost i nepopustljivost po pitanju izvršenja Allâhove عز وجل naredbe:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

“”Šta te je navelo pa da ničice ne padneš kad sam ti naredio?”, upita On.” (7:12)

On je bio dužan pokoriti se Allâhovoj naredbi.