Kako klanjati četiri rekata prije Ikindije?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Allâhov poslanik  je rekao:

رحِم اللهُ امرأً صلى قبلَ العصرِ أربعًا

“Allâh se smilovao onome ko klanja četiri rekata prije Ikindije.” (Abû Dâwûd 1271, at-Tirmidhî 430 i Ahmad 2/117)

Da li se ova četiri rekata klanjaju sa dva – ili jednim Salâmom?

Odgovor: Sa dva Salâma. U predaji je prenešeno:

صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى

“Noćni i dnevni namazi su dva po dva.” [(al-Bayhaqî 2/487). Autentičan prema al-Albânîju u “Sahîh-ul-Džâmi` (3832)]

Klanjaju se dakle sa dva Salâma.