“Kako je tvoj îmân?”

“Kako je tvoj îmân?”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada se sretnem i poselamim sa nekim ljudima, oni me ponekad upitaju: “Kako je tvoj îmân?” Da li je ovo pitanje propisano?

Odgovor: To je teško; želiš li da se on pohvali i kaže da je vjernik i da je dobar? To pitanje nije prikladno. Upitaj ga kako mu je tijelo; da li je zdravo ili bolesno.