Kako je Iran postao zemlja Rawâfidh

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

U prošlosti je narod Irana slijedio pravnu školu Imâma aš-Šâfi`î. Na tome su bili do devetoga vijeka po Hidžri. Nakon toga je Râfidhî kralj Irana [Ismâ`îl bin Hajdar] as-Safawî ubio preko milion Sunnî muslimana koji su slijedili pravnu školu Imâma aš-Šâfi`î u toj zemlji.