Kako da se okoristim mojim čitanjem?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Kako da se okoristim čitanjem knjiga, tako da ono nije bezvrijedno?

Odgovor: Ljudi su različiti kada je to u pitanju. Neki ljudi imaju dobru memoriju i razumijevanje. Oni memorišu knjigu i razumiju njen sadržaj nakon prvog puta. Neki memorišu ali ne razumiju. Neki razumiju ali ne memorišu. Oni koji imaju neki nedostatak moraju međutim pokušati da se poboljšaju konstantnim ponavljanjem.

1 – Najbolji način je postaviti granicu od na primjer pet redova koje treba memorisati. Ponavljaj ih dok ih ne memorišeš kao što si memorisao sûru al-Fâtihah. Nakon toga nastavljaš; slijedećeg dana ponovi ono što si juče čitao.

Ja sam običavao memorisati knjigu nakon Ikindije. Slijedećeg jutra bih ponavljao ono što sam memorisao i ustanovio bih da sam to upamtio. Neki ljudi to rade na suprotan način; memorišu ujutro a ponavljaju popodne. Čovjek je sam svoj vođa.

2 – Ukoliko naiđeš na rijetku korist, nastoj da je zapišeš. Zapiši je u posebnu svesku. Zbog toga se običavalo reći:

“Učvrsti svoje znanje pisanjem.”

3 – Nastoj da istražuješ sa tvojim drugovima i iznesi to učenjacima. Istraživanje otvara čovjekov um i navikava ga na debate. Danas smo u potrebi za kvalitetnim debatama, jer su griješnici elokventni i retorični – i u stanju su predstaviti stvari na način da se čini da se istina utapa u njihovoj neistini.