Kako da se odviknem od pušenja?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Ja sam mladić koji obavlja sve namaze, ali pušim. Nakon pušenja se pokajem, ali nakon toga ponovo pušim, pa se ponovo pokajem – i tako ukrug. Strah me je kazne u Vatri. Šta da radim, Allâh vas nagradio. Molim vas da dovite za mene, da ostavim pušenje i da budem od pravednih.

Odgovor: Molim Allâha da mu pomogne u ostavljanju pušenja, i da nas i njega učini pravednima. Nastoj da budeš jak i udalji se od pušača, jer njihovo društvo budi u tebi požudu za pušenjem. Stoga se udalji od njih, riješi se cigareta koje imaš i moli Allâha عَزَّ وَ جَلَّ da te učvrsti i da te zaštiti od njih.

Svaki put kada poželiš da pušiš, popij umjesto toga sok – da ti bude lakše da se suzdržiš. Ukoliko se bojiš da se ipak nećeš moći suzdržati, idi kod nekoga od pravednih ljudi, sjedi sa njim i okoristi se njime. Dobro društvo je kao prodavač parfema; ili će ti ga prodati, ili će ti ga pokloniti – ili ćeš barem osjećati prijatan miris dok si sa njim.