Kako da posti čovjek koji započne post u jednoj zemlji a zatim ode u drugu?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Postio sam sedam dana Ramadhâna u Saudijskoj Arabiji, a zatim sam otišao u moju zemlju. Hoću li prekinuti post sa Saudijskom Arabijom ili sa zemljom u koju sam otišao, uzimajući u obzir da su oni postili 30 dana – a Saudijska Arabija 29?

Odgovor: Ukoliko si zapostio u jednoj zemlji a zatim otišao u drugu zemlju u kojoj nisu prekinuli post, prekini post sa ljudima u zemlji u koju si došao. Allâhov poslanik  je rekao:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ

“Post počinje onog dana kada zapostite, a završava onog dana kada prestanete postiti.” (at-Tirmidhî 697)

Pa ukoliko si tokom dana koji postiš otišao u drugu zemlju, nemoj prekidati post kada zađe sunce u zemlji iz koje si otišao – nego posti dok sunce ne zađe u zemlji u koju si došao.

Isto važi i za mjesec; ukoliko si došao u zemlju u kojoj nisu prekinuli post, posti dok narod u toj zemlji ne prekine post.

Neki učenjaci međutim smatraju da trebaš prekinuti post u tajnosti ukoliko si već postio 30 dana a narod u zemlji u koju si otišao i dalje posti, jer mjesec ne može trajati više od 30 dana. To međutim trebaš uraditi u tajnosti, da se ne bi javno suprotstavljao ljudima.