Kako će voda koja je izgubila svojstvo vode koja čisti ponovo postati takva?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako će voda koja je izgubila svojstvo vode koja čisti ponovo postati takva?

Odgovor: Tako što će joj se dodati velika količina vode koja čisti. Treba joj dakle dodati veliku količinu vode koja čisti – i ona će tako ponovo postati voda koja čisti.