Kako će postupiti putnik koji je spojio Akšam i Jaciju pa se zatekao u džamiji za vrijeme Jacije?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko se u džamiji nalazi putnik koji je spojio Akšam i Jaciju za vrijeme Akšama a zatim zaspao pa je nastupilo vrijeme Jacije, šta on treba učiniti kada ljudi budu klanjali Jaciju? Mora li on napustiti džamiju, ili mu je dozvoljeno ostati a da ne klanja?

Odgovor: Neka klanja sa njima. Ukoliko se namaz uspostavi a on se nalazi u džamiji, neka klanja sa njima – i to će mu biti dobrovoljni namaz.