Kako će postupiti onaj ko tek stigne na Tašahhud Džume namaza?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko uđem u džamiju petkom i stignem samo na Tašahhud Džume namaza, da li ću klanjati dva rekata – ili četiri rekata Podne namaza? Takođe, ukoliko mi se priključi čovjek koji nije stigao ni na Tašahhud – da li će klanjati Džumu ili Podne?

Odgovor: Vi trebate klanjati Podne, jer je na Džumu stigao samo onaj ko stigne na rekat namaza. Onaj ko zakasni i propusti oba rekata klanja Podne, dakle sa nijjetom da klanja četiri rekata Podne namaza. Isto važi i za onoga ko bude klanjao za njim, jer se na Džumu jedino stiže ukoliko se stigne na jedan rekat.

Allâhov poslanik  je rekao:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

»Ko stigne na jedan rekat namaza, stigao je na namaz.« (al-Bukhârî 580 i Muslim 607)