Kako će postupiti onaj ko propusti takbîre na Bajram namazu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta treba učiniti onaj ko propusti takbîre na prvom rekatu Bajram namaza? Treba li ih naknadno učiniti?

Odgovor: Ne. Propustio ih je.

Pitanje: A ukoliko propusti prvi rekat?

Odgovor: U tom slučaju će ga klanjati onako kako se klanja, uključujući i takbîre.