Kako će postupiti onaj ko dođe na Džumu dok Mu’adhdhin uči Adhân?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko čovjek dođe na Džumu dok Mu’adhdhin uči drugi Adhân a khatîb sjedi na minberu, da li će klanjati dva rekata prije sjedanja u džamiji dok dok Mu’adhdhin uči Adhân ili će sa njim ponavljati Adhân?

Odgovor: Klanjaće dva rekata da bi mogao slušati khutbu. Neće dakle ponavljati za Mu’adhdhinom, da ne bi propustio početak khutbe.