Kako će postupiti onaj ko dođe na Akšam dok ljudi klanjaju Jaciju koju su spojili sa Akšamom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Spojili smo Akšam i Jaciju u akšamskom vremenu zbog kiše, pa je čovjek došao dok smo klanjali prvi rekat Jacije. Treba li on klanjati Jaciju pa zatim Akšam, ili treba klanjati Akšam – i kako će to učiniti u tom slučaju?

Odgovor: On neće klanjati Jaciju, jer se Jacija klanja nakon Akšama. Obavezni namazi se dakle moraju obavljati po redoslijedu. Ukoliko im se priključi sa namjerom da klanja Akšam, to إِنْ شَاءَ اللَّهُ ne predstavlja problem. Kada imâm međutim ustane na četvrti rekat, on će ostati da sjedi i neće ga slijediti – jer Akšam ima tri rekata. Nakon toga ima slobodan izbor; može sam predati salâm, a može i sačekati imâma i sa njim predati salâm.