Kako će postupiti onaj ko čuje nekoga da priča tokom khutbe?

Autor: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (umro 620)

Izvor: al-Mughnî (3/197)

Ukoliko čovjek čuje nekoga da priča (tokom khutbe), ne treba mu ništa reći. Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ je rekao:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ‏ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

»Ako kažeš svome drugu “Šuti!” petkom dok imâm drži khutbu, postupio si neprilično.« (al-Bukhârî 934)

Umjesto toga mu treba ukazati na grešku stavljanjem prsta na usta. Ovo je rekao Ahmad. Ovaj stav imaju Zajd bin Sûhân, `Abdur-Rahmân bin Abî Lajlâ, ath-Thawrî, al-Awzâ`î i Ibn-ul-Mundhir. Tâwûs je međutim to djelo smatrao pokuđenim.

Što se nas (Hanâbilah) tiče, mi slijedimo predaju o čovjeku koji je upitao Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ o Sudnjem Danu. Ljudi su mu tada gestikulirali da šuti, pa ako je dozvoljeno gestikulirati u namazu – još je preče to učiniti tokom khutbe.