Kako će klanjati pacijent corone koji nije u stanju ni da se abdesti ni da uzme tajammum?

al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Pitanje: Neki pacijenti corone nisu u stanju da se abdeste, te su prinuđeni uzeti tajammum. Postoji međutim rizik da će zemlja oštetiti respiratore. Koji je propis za čistoću u ovom slučaju?

Odgovor: Ukoliko će mu tajammum naškoditi, neka klanja u stanju u kojem se nalazi.