“Kako Allâh kažnjava njihova tijela kada ona više ne postoje?”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Spomenuli ste da Allâh kažnjava tijela koja su pojele divlje životinje, ptice i zmije. Kako je to moguće kad njihova tijela više ne postoje – a neka su se potpuno promijenila (postala prah)?

Odgovor: Jer Allâhova moć nije onakva kakvom je ti zamišljaš. Allâhova moć nema granica; On može kazniti njihova tijela bez obzira da li su već postala prašina ili su u utrobama životinja. Kazna ih stiže gdje god se oni nalazili.

To isto važi i za nagradu; Allâh im je pruža gdje god se oni nalazili.